Despre poduri

Podul lui Saligny de la Cernavodă Podul este o construcţie, din categoria lucrări de artă, realizată de ingineri constructori, destinată să treacă un obstacol (râu, o vale, căi de comunicaţii) trecând deasupra acestora. Podurile se pot construi din beton, zidărie, metal, lemn, coarde ş.a. În mare structura podurilor este astfel alcătuită: Suprastructură – partea superioara […]